MVE Doble QWick 航空液氮罐

MVE Doble QWick系列 通俗讲属于航空运输液氮罐,应用可吸收液氮的毛细材料,在 2h内可达到吸收饱和。该系列可以提供与液氮挥发相同时间的使用期。其底部有一个独立的液氮吸收层,充

MVE Doble QWick 航空液氮罐

MVE Doble QWick系列应用可吸收液氮的毛细材料,在 2h内可达到吸收饱和。该系列可以提供与液氮挥发相同时间的使用期。其底部有一个独立的液氮吸收层,充满液氮后,可以用于干样品的转移,工作时间长达 30天。一旦到了目的地,可以将罐体充满液氮用于长期储存,而无需更换容器。该系列与 Doble系列具有相同的容量及规格。MVE液氮罐
MVE液氮罐

产品特点:


  • 2h内可完成填充液氮
  • 可以选择液体存储与蒸汽储存两种形式
  • 较低的液氮消耗
  • 重量小,携带方便

选配件:低温手套;气相冻存单元;液位测量棒;传输软管;脚轮基座

MVE液氮罐技术参数

Doble QWick Doble QWick Doble QWick Doble QWick Doble QWick Doble QWick
10/660 20/660 17/2400 20/2100 14/4500 14/3500
可比较类型 Doble 11 Doble 20 Doble 28 Doble 34 Doble 47 Doble 47-10
最大存储容量
吊筒数 6 6 6 6 6 10
1/2cc麦管数(10/条) 660 660 2400 2100 4500 3500
冻存管容量 210 210 810 630 1320 1050
性能
液氮容量 (升) 10.0 18.5 28.0 32.0 46.0 46.0
气体容量(升) 3.1 2.8 8.4 6.7 8.4 9.6
静态挥发量 (升/天) 0.17 0.10 0.35 0.20 0.40 0.40
正常持续工作天数 (液体) 37 116 50 100 74 72
正常持续工作天数 (气体) 10 20 17 20 14 14
尺寸
口径英寸 (毫米) 2.18(55) 2.18(55) 3.81(97) 3.50(89) 5.00(127) 5.00(127)
总高英寸 (毫米) 21.6(549) 25.7(652) 22.0(559) 26.6(676) 26.5(673) 26.5(673)
外径英寸 (毫米) 10.2(260) 14.5(368) 18.2(462) 18.2(462) 20.0(508) 20.0(508)
吊筒高度英寸 (毫米) 11(279) 11(279) 11(279) 11(279) 11(279) 11(279)
吊筒直径英寸 (毫米) 1.65(41) 1.65(42) 3.09(78) 2.81(72) 4.00(101) 2.81(72)
空罐重英磅 (公斤) 17(7.7) 25(12.0) 34(16.0) 39(18.0) 47(21.3) 48(21.8)
满罐(气体)重英磅 (公斤) 22.5(10.2) 30.2(14.0) 47.0(21.3) 50.0(22.7) 63.0(28.6) 63.0(28.6)
满罐(液体)重英磅 (公斤) 36(16.0) 60(27.0) 84(38.0) 95(43.0) 125(57.0) 120(54.5)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MVE 815P-190气相液氮罐MVE 818P-190气相液氮罐819P-190 MVE气相液氮罐

MVE 1536P-190高效气相液氮罐1539P-190 MVE气相液氮罐MVE CryoCart样本低温转运车

MVE CryoShipper QWick航空液氮罐 MVE Doble QWick液氮罐 航空液氮罐

  • 本文链接地址:http:// /111.html
  • Baidu
    map